KELAS FALSAFAH & PEMIKIRAN KRITIKAL

Kelas bermula jam 9:00 malam ini. 

Minggu lalu kita membincangkan pandangan John Locke. Malam ini kita melihat pandangan Thomas Hobbes.Thomas Hobbes of Malmesbury (5 April 1588 – 4 December 1679). Falsafah Inggeris, falsafah politik, kontrak sosial.

KELAS FALSAFAH & PEMIKIRAN KRITIKAL


MEMBINCANGKAN PEMIKIRAN JOHN LOCKE

BAPA CLASSICAL LIBERALISMSECARA LANGSUNG BERMULA JAM 9 MALAM

BERANI LANGGAR LAPORAN JELAS 
FORUM MALAM INI


SECARA LANGSUNG DARI ANJUNG AMJAL


SIARAN BERMULA JAM 8.30 MALAM

BERANI LANGGAR LAPORAN JELAS

ULANG TAHUN KETIGA BUKU JALANAN


TEMUBUAL BERSAMA PENGGERAK BUKU JALANAN

SEMPENA ULANG TAHUN KETIGA BUKU JALANAN

  

SECARA LANGSUNG JAM 9 MALAM

BERANI LANGGAR LAPORAN JELASKELAS FALSAFAH DAN PEMIKIRAN KRITIKAL


MEMBINCANGKAN PEMIKIRAN VOLTAIRE

PEMBAWA PENCERAHAN PERANCHIS


SECARA LANGSUNG JAM 9 MALAM


BERANI LANGGAR LAPORAN JELAS


KELAS FALSAFAH & PEMIKIRAN KRITIKAL


MEMASUKI ERA MODEN

MELALUI PEMIKIRAN RENE DESCARTES


SIARAN SECARA LANGSUNG 

BERMULA JAM 9.15 MALAM


BERANI LANGGAR LAPORAN JELAS