Pages

Temu Bual Bersama Faisal Mustaffa

Radio Bangsar Utama

menemubual 

FAISAL MUSTAFFA


RADIO BANGSAR UTAMA 

akan bercerita mengenai 

"TEATER TATTOO GESTAPO"


"nak tahu teater 
dengarkan radio bangsar utama
berani langgar laporan jelas!"