KELAS FALSAFAH: PLATO




MALAM INI

SECARA LANGSUNG BERMULA JAM 9




FALSAFAH YUNANI DARI KACAMATA PLATO





BERANI LANGGAR LAPORAN JELAS